Album Foto


M264 "Erdemli"

Republic of Turkey
Türk Deniz Kuvvetleri
Mayın avlama ve tarama gemisi
Mine countermeasures vessel
Engin-sınıfı
Engin Class