Album Foto


M264 "Erdemli"

Türk Deniz Kuvvetleri
Mayın avlama ve tarama gemisi
Mine countermeasures vessel
Engin-sınıfı
Engin Class