Album Foto


S358 Çanakkale

Republic of Turkey
Türk Deniz Kuvvetleri
Denizaltı
Submarin
Atılay sınıfı
Atılay Class