Album Foto


GNR LVI 21

República Portuguesa
Guarda Nacional Republicana
Coastal Control Unit